Tegel, metall och gröna fasader i Norra Sorgenfri

Nu i veckan hade vi den sista av tre workshopar kring arkitekturens uttryck i Norra Sorgenfri. Ett stort antal byggherrar av de cirka 20 som vill bygga på kommunens mark, kvarteret Spårvägen deltog och fyra fastighetsägare i kvarteret Brännaren. Totalt kan det på dessa kvarter byggas upp emot 1200 bostäder och det var alltså byggnadernas karaktär, material och gestaltningen som var ämnet på dagordningen.

Flera vill anknyta till industrikaraktären på det vis som även föreslås i planprogrammet med tegel som en huvudaktör. Andra lyfter fram metall i olika former som varmgalvade zinkskivor, cortenstål, balkar och smidesräcken eller som sinuskorrugerad målad plåt. Gröna fasader kan också bli en framträdande del av arkitekturen i Norra Sorgenfri. Det är en spännande materialmix och blandning av stilar från traditionellt till modernt.

Förslag till västerfasad mot lokal gata i mitten av kvarteret. Bild: FOJAB arkitekter, JM

De ruffa industriella materialen ges en gestaltning med ett personligt uttryck som kan bli en tilltalande boendemiljö tillsammans med områdets skala (4-5 våningar) och småskaliga struktur för ett bra mikroklimat.

Taken kan utnyttjas för terrasser för odling och samvaro, i stället för på gårdarna som delvis hamnar i skugga. Bild: FOJAB arkitekter, JM

 

På föregående workshopar har vi haft en mix av externt inbjudna föredragshållare på temana: miljö, boendekvalitéer, stadsrum och stadens historia. Föredragen, planprogram Norra Sorgenfri och bilder från referensobjekt har varit utgångspunkten för diskussionerna, som hållits i små och stora grupper.

Genom att arbeta med texturen och mönster kan även ett tungt och hårt material som betong ges en bearbetad yta och detaljering. På en fasad kan olika ytor kombineras till en varierad helhet. Bild: Kirsch+Dereka arkitekter, Byggvesta

 

Första mötet kretsade mycket kring det sociala liv som kan utspela sig i de framtida kvarteren. Det ska vara lätt att lära känna sina grannar och ingå i en gemenskap. Det spontana mötena ska uppmuntras med t ex lösa stolar på gatan och ett förslag är att kombinera olika funktioner för olika åldrar på samma plats: lekplats och café, så att barnen kan leka när de vuxna träffas över en kaffe. Genom balkonger, portar, entréer från gatan till enskilda lägenheter ska livet inne i bostäderna ”spilla ut på gatan”.

Genom lösa stolar i gaturummet kan man möblera om efter behov och väder. Bild: Riksbyggen, Horisont arkitekter

Vill du läsa mer om planerna för Norra Sorgenfri? Läs gärna planprogrammet som kan laddas ner här.

Kommentarer

  1. Göran Johansson skriver:

    Malmö högskolas gröna fasad byggde också på den gröna färgskalan i grannskapet. Den ursprungliga tanken var att fasaderna skulle bekläs med kopparplåt som med tiden skulle ärgas. Kopparplåten slopades senare av miljöskäl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *