I Västra Hamnen reser vi smart

trafikyta VH

Ungefär 40 procent av alla resor görs med bil i Malmö idag. Men malmöbornas bilresor ska minska till 30 procent – det har våra politiker beslutat. Förutsättningarna för att minska bilresandet ser dock olika ut i olika delar av Malmö, beroende på reseavstånd, tillgång till kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter och serviceutbud. I Västra Hamnen som har närhet till det mesta och en tydlig hållbarhetsprofil är därför målsättningen för andel biltrafik lägre än för staden som helhet.

Idag kör hälften av de som arbetar i Västra Hamnen bil till arbetet trots att så många som hälften av dem bor i Malmö.  För 50 procent av de boende i Västra Hamnen och 40 procent av de som arbetar där är avståndet mellan bostad och arbetsplats kortare än fem kilometer. För många av dessa som idag är bilister, skulle det vara fullt möjligt att parkera bilen och välja cykeln istället.

När staden växer och trycket på trafikytorna ökar behöver vi hitta nya smarta sätt att resa. Vi är på god väg; allt fler åker buss och cyklar i Malmö. I Västra Hamnen arbetar vi brett med trafikförbättringar. I området Fullriggaren har till exempel framgångsrika pilotprojekt med bil- och cykelpool genomförts i samarbete med byggherrar och fastighetsägare. Planer finns för nya cykelbroar som kopplar samman Västra Hamnen och Innerstaden. Det förbereds plats för spårvagn och till sommaren sätt nya MalmöExpressen i trafik, som kommer att innebära en rejäl komfort- och kapacitetsförbättring på sträckan Västra Hamnen-Stenkällan.

I Västra Hamnen 2031 finns ett lånsiktigt mål att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 75 procent av de boendes resor och 70 procent av resorna till arbetsplatserna år 2031. Tillsammans med byggherrar och företag vill Malmö stad fortsätta att utveckla kreativa lösningar för hållbart resande i Västra Hamnen. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för människor som bor och arbetar i Västra Hamnen att välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Men det kommer att krävas en stor kraftsamling på bred front för att nå de uppsatta målen.

 

Anna Stjärnkvist, stadsbyggnadskontoret & Camilla Morland, gatukontoret

 

Bilden visar Stora Varvsgatan och hur stor yta olika färdmedel upptar med samma antal resande.

 

 

 

Kommentarer

  1. […] I Västra Hamnen reser vi smart (kommunanställd bloggar om hur kommunen jobbar för att få ner andelen bilresor till och från Västra Hamnen) […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *