Limhamns hamnområde – ett vardagsrum vid vattnet för alla

Inbjudande allmänna platser

För en stor del av Limhamns gamla hamnområde är det en viktig och spännande period just nu. Detta stora hamnområde kommer att innehålla många bostäder, butikslokaler, skolor och förskolor, men också allmänna platser, som de runt den gamla hamnbassängen. Detta utgör grunden i det som kommer att bli ett fantastiskt vardagsrum vid vattnet. Hela omvandlingsområdet kommer att inrymma ett stort antal allmänna platser med olika användning, med allt från kajytorna som omger vattenrummet till den stora grannskapsparken till torg och den allmänna gatustrukturen. Styrkan med goda stadsmiljöer är tillgången till allmänna platser som inbjuder alla.

Sammanlagd illustrationsplan för Limhamns hamnområde. Illustration White arkitekter.

Sammanlagd illustrationsplan för Limhamns hamnområde. Illustration White arkitekter.

Historien lämnar spår

Stora delar av Limhamns hamnområde har innehållit industriella verksamheter som historiskt har satt Limhamn och Malmö på kartan ur ett internationellt perspektiv. Att även i framtiden kunna avläsa spår från denna historia i området har varit en utgångspunkt i utformandet av den nya stadsstrukturen. Ett led i detta är bevarandet och återanvändandet av några av de silos, som utgjort en del i Limhamns Cementfabrik, och även det gamla lokstallet. En annan del i att tydliggöra historien på plats är att knyta an till tidigare strukturer på platsen. Så kommer exempelvis bassängparken, norr om de silos som kommer bevaras, att vara nedsänkt i sin gestaltning för att lyfta fram en del av den gamla hamnbassäng, som fylldes igen här på 1960-talet. Radhusgatan, som har lokstallet som fondmotiv, knyter i sitt läge och form an till de järnvägsspår från den gamla sillabanan som fanns här förut.

Ett sätt att bevara historiska spår från de industriella verksamheter som varit verksamma här är bevarandet av Limhamns Cementfabriks silosar. Illustration White arkitekter.

Ett sätt att bevara historiska spår från de industriella verksamheter som varit verksamma här är bevarandet av Limhamns Cementfabriks silosar. Illustration White arkitekter.

Kommentarer

  1. Anders Dernback skriver:

    Skamgreppen är solklara. Bygget på Dragörkajen som nästan sväljer K-märkta hoddor och kultur med historiska miljöer är bara för dåligt utfört!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *