Samhällsservice i takt med stadsutvecklingen

I Kirseberg i dag är behovet av samhällsservice i stort i balans med tillgången, vilket är en kvalitet som måste bevaras när området byggs ut framöver. Det är därför viktigt att samhällsservicen byggs ut allra minst i takt med – och gärna före – bostadsbyggandet, så att de nyinflyttade i området har god tillgång till samhällsservice oavsett behov.

För att få plats med alla nödvändiga funktioner i området är det av stor vikt att samhällsservicen är yteffektiv, och att samutnyttjande är ett ledord för just denna utbyggnad. Exempelvis kan förskolegårdar integreras med befintliga grönområden i området, och skolgårdar kan ges kvaliteter som gör dem attraktiva som mötes- och aktivitetsplatser för allmänheten på kvällar och helger.

En annan möjlighet är att bedriva samhällsservice i områdets befintliga bebyggelse. Det bör också finnas utrymme att i området testa kreativa, innovativa lösningar för samhällsservicen, exempelvis genom att förlägga olika serviceslag till samma byggnad, eller på annat sätt integrera samhällsservicen med den övriga bebyggelsen i området.

För att säkerställa att samhällsservicen är lättillgänglig bör den placeras nära kollektivtrafiklägen, och med god tillgång för gående och cyklister. Bilens närvaro vid framför allt förskolor och grundskolor är en stor källa till otrygghet, och genom att underlätta för alternativa transportsätt görs miljöerna runt samhällsservicen säkrare.

Slutligen kan nämnas att den nya bebyggelsen ser ut att generera behov av cirka tio förskolor med fyra avdelningar, två grundskolor, en vårdcentral, samt ett antal LSS-bostäder, sociala bostäder och bostäder för äldre.

Kommentarer

 1. Dmgold skriver:

  Malmö 26/02/2016

  Som svenska medborgare och thailändska
  Vi två som önskar att ni som jobbar med alla thailändska ska har en utbildning som känner social med thailändare, själv måste vår duktigt på thailändska språk för att bil thailand social medlem.
  Som händer med min familj i Sverige. Jag flytta till Sverige när jag var litten barn som inte förstå hur man skaffa mig familj.
  Som händer med vår familj vi har inte får nån hjälp. Och ni som jobbar som vill ta hand om allt.
  Jag har bara min man o barnen som trorr att vi leva fäst livt hos er.
  Jag önska er en dag, jag har råt och ta min alla ansvar…
  Familj ansvar jag är mamma jag vi inte att detta ska händer barnen framtid.
  Jag bär ni om hjälp skaffa mig en bra familj!

  Vid Hälsingar

  Thai familj Svens medlem
  Mr. Sitthichai jaisatchs Mrs.Linda khamphuak

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *