Plats för kultur och fritidsaktiviteter för hälsa och trivsel

Såväl kultur- som fritidsaktiviter har förmågan att föra människor närmare varandra och bidra till gemenskap, något nya områden kan behöva. Det finns i anslutning till området idag ett rikt kulturliv med engagerade människor. Detta kulturliv behöver garanteras en plats även när området är färdigbyggt. Exempelvis kan områdets befintliga bebyggelse bidra med billiga lokaler och därmed stödja det lokala kulturlivet. Etableringen av ett kulturcenter inom området skulle kunna bli en målpunkt för en större del av staden och något som höjer områdets attraktivitet.

Vikten av fysisk aktivitet är en erkänd källa till god hälsa och välbefinnande, och benägenheten att röra sig ökar om det finns möjligheter till fysisk aktivitet nära hemmet. Smarta, kreativa lösningar och möjligheter till samutnyttjande är dock viktigt för att få plats med nödvändiga funktioner. Exempelvis skulle vissa funktioner för fysisk aktivitet kunna förläggas till områdets planerade skolgårdar, för att kunna användas av allmänheten efter skoltid på kvällar och helger. Nytänkande behövs också för att nå en bredare målgrupp än de som nås av traditionella idrottsanläggningar.

Det bör också ges utrymme och möjlighet till tillfälliga kultur- och fritidsaktiviteter under tiden områdets byggs ut. Dessa skulle kunna bidra till att ge det framväxande området en spännande profil. Stadsodling är en annan aktivitet som skulle kunna bidra till att stärka områdets profil. För att öka tillgängligheten till aktiviteterna i området bör de förläggas till kollektivtrafiknära lägen som också är lätta att nå gång- och cykeltrafikanter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *