Att ”bygga bibliotek och mötesplats” i Västra Hamnen – vilken häftig resa!

Att behov och längtan funnits länge, det har både vi i Stadsområdesförvaltning Norr och kollegorna i Kulturförvaltningen upplevt. Medborgarförslag och samarbetsansökningar har kommit in och samtal har förts i ett par år.

Så föll det sig att en lokal uppenbarade sig och de båda förvaltningarna var laddade för att starta upp verksamheten. På ritningen stod det ”Masten 2” och på så vis hade verksamheten redan fått sitt namn. Lokalen erbjöd det som en kommunal publik verksamhet behöver; ett läge där människor rör sig i sin vardag och ett lättillgängligt sådant. Det är bara att rulla eller gå in genom dörrarna och sedan är en på plats i möjligheternas rum.

Masten 2

Nya biblioteket och mötesplatsen Masten 2 på Mastgränd 4 i Västra Hamnen

Drömmar blir till verklighet

Styrgruppen* påbörjade arbetet med att förvandla idéer och drömmar till verklighet. Skandia Fastigheter drog sitt strå till idéstacken och stod redo att möta de lokalmässiga önskemålen. Förutom lokaler och fysiskt innehåll fanns flera utmaningar att lösa.

Hur rör sig människor i rummet?
Var placerar vi bäst en utlåningsapparat?
Hur blir vi synliga utåt?
Vilken typ av verksamhet tänker vi oss?
Hur ordnar vi möjligheter att vistas i lokalen före och efter bemannad öppettid?

En mötesplats på medborgarnas villkor

Vi var ense om att vi skulle skapa en mötesplats med biblioteksveksamhet, som utgår från medborgarnas önskemål och behov. En arbetsgrupp* började söka upp medborgarna för att prata om hur de vill ha det. Det utmynnade i en workshop för olika aktörer från hela Malmö, men med tonvikt på aktörer från närområdet. Dessutom hölls en öppen workshop för allmänheten, mitt på Masttorget en solig septemberdag.

workshop Masten 2

Workshop med olika aktörer i närområdet

Förslag och idéer strömmade in; allt från delotek till föräldraledighetshäng och möjlighet till utomhusarbetsplatser. En del förslag sätter vi igång med direkt när vi slår upp portarna, som till exempel föräldraledighetshäng.  En process med Malmö Högskola är också i gång för att undersöka möjligheter för utomhusarbetsplatser. Andra idéer, som vi inte kan omsätta i handling med en gång, sparar vi på.

Nytänk och kärnverksamhet

Vi vill även skapa delaktighet från medborgarna när det gäller genuin kärnverksamhet, som mediebestånd och läsfrämjande verksamhet, möjlighet till spontana möten och medborgarservice. Så utmaningen att vara nytänkande och samtidigt klassisk är ständigt närvarande. Hösten på Masten 2 erbjuder därför även bokcirkel, författarbesök och sagostunder, för att nämna några exempel.

Hur ordnar vi då möjlighet att vistas i lokalen före och efter öppettid?  Redan nästa år planerar vi att kunna erbjuda så kallat ”meröppet”!

Fredagen den 21 oktober kl 14-18 har vi invigningsfest.
Varmt välkomna då!

Anna Langefors Bräutigam
sektionschef på Masten 2

*Styrgrupp: Anna Langefors Bräutigam, Andreas Ingefjord, Jarl Hoffman och Stefan Nord

*Arbetsgrupp: Christoffer Frostgård, Linda Johansson och Ulrika Hybrant Johansson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *