Inlägg av Elisabet Fornander

Hej, hur går det med planförslaget?

Översiktsplan för del av Kirseberg godkändes för samråd av kommunstyrelsen 14 januari 2015. Samrådsförslaget var ute på remiss 13 februari 2015 – 29 maj 2015 och då kunde den som …

Prenumerera på RSS-flödet för Inlägg av Elisabet Fornander