Inlägg av Lotta Hansson

Modern avfallshantering i Norra Sorgenfri

I Norra Sorgenfri ska du kunna hantera ditt avfall så att så lite som möjligt går till spillo. Det ska vara enkelt och lätt att göra rätt. Christina Rydholm, kommunikatör …

Plats för kultur och fritidsaktiviteter för hälsa och trivsel

Såväl kultur- som fritidsaktiviter har förmågan att föra människor närmare varandra och bidra till gemenskap, något nya områden kan behöva. Det finns i anslutning till området idag ett rikt kulturliv …

Samhällsservice i takt med stadsutvecklingen

I Kirseberg i dag är behovet av samhällsservice i stort i balans med tillgången, vilket är en kvalitet som måste bevaras när området byggs ut framöver. Det är därför viktigt …

Det våras för Norra Sorgenfri

Visionsbild av Industrigatan fullt utbyggd , med blandad stadsbebyggelse i fonden. Illustration Mandaworks. I vår tas de första spadtagen i vad som kan bli innerstadens mest attraktiva område. Norra Sorgenfri ska …

Kirsebergs historia och framtiden

Förslaget till en ny översiktsplan för del av Kirseberg är på samråd till den 29 maj i år. Planförslaget innebär att områdena Johanneslust, Järnvägsverkstäderna, Östervärns station, men även området norr …

Arkitekturstadens framtid

Det arkitekturpolitiska programmet Arkitekturstaden Malmö, som också är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö, har varit på samråd under hösten 2014. Nu tas de synpunkter som inkom under samrådet i …

Arkitekturens form

Som en av de första svenska kommunerna håller Malmö stad på att formulera en arkitekturpolitik. Med det arkitekturpolitiska programmet, Arkitekturstaden Malmö, strävar vi efter att höja arkitekturens ställning, skapa förståelse …

Arkitekturens funktion

Arkitekturstaden Malmö, som är ett tillägg till översiktsplanen för Malmö, är på samråd till den 30 november. Arkitekt Khadidja Ouis, stadsbyggnadskontoret, skriver om arkitekturens funktion med utgångspunkt i denna. Frågor och …

Arkitekturstaden Malmö – samråd

Malmös nya arkitekturpolitiska program, Arkitekturstaden Malmö, är just nu på samråd fram till den 30 november 2014. Ett samråd betyder att alla som vill – allmänheten, politiker, företag, media och …

Prenumerera på RSS-flödet för Inlägg av Lotta Hansson