Inlägg av Malin Nilsson

Limhamns hamnområde – ett vardagsrum vid vattnet för alla

Inbjudande allmänna platser För en stor del av Limhamns gamla hamnområde är det en viktig och spännande period just nu. Detta stora hamnområde kommer att innehålla många bostäder, butikslokaler, skolor och …

Samråd för detaljplanen för Västra delen av gamla Cementa-området

Nu finns det äntligen ett förslag till detaljplan för den västra delen av gamla Cementa-området i Limhamn! Efter mycket arbete med planstruktur men också en del utredningar kring möjligheterna att bevara …

Tankar i omvandlingen…

Bilden nedan visar kajen väster om Cementa-området i Limhamn (den 12 feb 2014) och kan tyckas vara ganska anspråkslös och grå… Men denna bild är värd att memorera eftersom detta …

Nya planuppdrag och bygglov för radhusen

I stadsbyggnadsnämnden den 20 mars fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sätta igång med två detaljplaner för kvarteren direkt norr om E.ON:s fjärrvärmeverk. Enligt den nu gällande detaljplanen får fastigheterna användas …

Tankar om Cementa-området

Under mer än hundra år, då Cementfabriken i Limhamn varit i drift, har detta område varit inhägnat och otillgängligt för allmänheten. Genom pågående planering kommer området att öppnas upp och …

Ny plan för Cementa-området i Limhamn

Igår godkände Stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontorets anmälan av detaljplan för den västra delen av den gamla cementfabriken Cementa i Limhamn (se på karta). Detta innebär att vi nu har fått ett formellt …

Prenumerera på RSS-flödet för Inlägg av Malin Nilsson