Alla inlägg

Äntligen vatten i bassängen!

I mars påbörjades vattenpåfyllnaden i bassängerna. Bassängerna fylldes med 25 cm vatten varje dag. Vatten i bassänger måste fyllas på sakta för att undvika att vattentrycket ger upphov till sprickor i …

Svar till debattartikel angående Garaget

I en debattartikel på Nyheterna 24 riktas det kritik mot det veckolånga arrangemanget Israeli Apartheid Week, som arrangeras av nätverket Isolera Israel. I artikeln riktas även kritik mot Malmö stad, eftersom …

Det våras för Norra Sorgenfri

Visionsbild av Industrigatan fullt utbyggd , med blandad stadsbebyggelse i fonden. Illustration Mandaworks. I vår tas de första spadtagen i vad som kan bli innerstadens mest attraktiva område. Norra Sorgenfri ska …

Kirsebergs historia och framtiden

Förslaget till en ny översiktsplan för del av Kirseberg är på samråd till den 29 maj i år. Planförslaget innebär att områdena Johanneslust, Järnvägsverkstäderna, Östervärns station, men även området norr …

Arkitekturstadens framtid

Det arkitekturpolitiska programmet Arkitekturstaden Malmö, som också är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö, har varit på samråd under hösten 2014. Nu tas de synpunkter som inkom under samrådet i …

Fullriggaren gick ett steg längre

Det har varit otroligt spännande att följa de olika etapperna i Västra Hamnen allt sedan Bo01 och framåt. Nya lösningar och metoder har testats i alla olika etapper och utvecklats …

Hylliebadet ska höja simkunnigheten i Malmö

Visste du att Hylliebadet kommer vara en plats där en stor del av alla andraklassare i Malmö lär sig simma? Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av grundskoleförvaltningen att ansvara för …

Arkitekturens form

Som en av de första svenska kommunerna håller Malmö stad på att formulera en arkitekturpolitik. Med det arkitekturpolitiska programmet, Arkitekturstaden Malmö, strävar vi efter att höja arkitekturens ställning, skapa förståelse …

Bibliotek idag är inte som bibliotek igår. Eller imorgon.

I media har vi nyligen kunnat läsa om att Stadsbiblioteket i Malmö inte oreserverat tagit emot en bokdonation från en privatperson. Detta väcker frågan om vad vi på Stadsbiblioteket har …

Sveriges mest energisnåla badhus

Kräver mycket energi Badanläggningar är stora energislukare. Det beror främst på att badhus har höga vatten– och lufttemperaturer för att ditt besök på badet ska bli behagligt. På Hylliebadet kommer vattentemperaturerna i …

Tredje gången gillt för Restaurant Day i Malmö

Malmö älskar mat. Så heter den temavecka som drog igång med Älska Mat & Vin mässan i helgen och som kulminerar i kväll med Matnatten. Och det är ingen tillfällighet. …

Arkitekturens funktion

Arkitekturstaden Malmö, som är ett tillägg till översiktsplanen för Malmö, är på samråd till den 30 november. Arkitekt Khadidja Ouis, stadsbyggnadskontoret, skriver om arkitekturens funktion med utgångspunkt i denna. Frågor och …

Livsviktiga ekosystemtjänster

Ett stycke grönska runt knuten – vilka ekosystemtjänster levereras härifrån? Kanske fördröjning av dagvatten och temperaturreglering? Eller pedagogiska resurser och en hemvisst för pollinatörer? Det kan också vara en plats …

”Här kommer att finnas något för alla”

Nu är det cirka sex månader till Hylliebadet står klart och fritidsförvaltningen tar över driften av anläggningen. Det är ett intensivt, men roligt arbete som pågår i projektet att starta …

Malmö stad och Champions League

Sedan det blev klart att MFF gick upp i Champions League och spelar matcher på hemmaplan har vi i Malmö stad fått en del frågor och kritik för att vi …

Tätt mellan upplevelser när Västra Dockan tar form

Just nu planeras det för hur det framtida Västra Dockan ska se ut. Det som idag till stor del är parkeringsplatser runt Skånes dansteater, högskolan och Ubåtshallen kommer att bli …

Arkitekturstaden Malmö – samråd

Malmös nya arkitekturpolitiska program, Arkitekturstaden Malmö, är just nu på samråd fram till den 30 november 2014. Ett samråd betyder att alla som vill – allmänheten, politiker, företag, media och …

Snart är vi där

Nu är det drygt sex månader kvar till dess att Hylliebadet öppnar. Som byggprojektledare ser jag badet växa fram för varje dag som går och snart är vi där. Jag …

Känner du igen dig i bibliotekets utbud?

Representanter från ledningsgruppen på Malmö stadsbibliotek har under våren 2014 påbörjat en serie möten med en referensgrupp, för ökat medvetande angående rasifierade personers upplevelse av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och utbud. …

Mot gastronomiska höjder i Malmö

Onsdagen den 27 augusti, höll Malmö stad och Livsmedelsakademin en heldagsinspiration för personal från skolor och offentliga kök från hela landet om hur man kan förbättra måltidsupplevelsen och höja kompetensen …

Låt naturen hjälpa staden må bättre

För mig som ekolog är det på samma gång roligt och frusterande att jobba med stadens grön-blåa frågor. Det är roligt eftersom det är frågor jag känner ett starkt engagemang …

Sommar i Västra Hamnen

Kitesurftävling över Öresund Musik, dans, teater och sport. Det är bara att välja bland än mängd evenemang i Västra Hamnen i sommar. 1-31 juli, kl 20.45 Musik i solnedgången, vid "Titanic-bryggan" i …

Samråd för detaljplanen för Västra delen av gamla Cementa-området

Nu finns det äntligen ett förslag till detaljplan för den västra delen av gamla Cementa-området i Limhamn! Efter mycket arbete med planstruktur men också en del utredningar kring möjligheterna att bevara …

Detaljplanen för kv Bryggeriet nu i slutskedet

Nu är Detaljplanen för Bryggeriet på granskning och i slutet av detaljplaneprocessen. I nästa steg beslutar stadsbyggnadsnämnden om planen ska antas. Vi har arbetat med att få in olika synpunkter från samrådet i …

Vattennära stråk och platser i Varvsstaden

I april 2014 godkändes Varvsstadens utvecklingsplan av stadsbyggnadsnämnden. Det betyder att ännu ett viktigt steg är taget för att fortsätta omvandlingen av en spännande del av Västra Hamnen. Utvecklingsplanen lägger …

Bevarad bebyggelse och ruffiga detaljer skapar Varvsstadens karaktär

Varvsstaden är ett område som har utvecklats, förändrats och använts på ett dynamiskt sätt genom åren. Det var här Kockums på 1870-talet började med reparationer och tillverkning av fartyg, en …

Vad ett bibliotek inte är

När vi på stadsbiblioteket diskuterar vad ett bibliotek är, hamnar vi ofta i att våra användare, eller ickeanvändare med för den delen, har en felaktig eller till och med föråldrad …

Nätverksträff den 21 maj

Nu är det vår och allting börjar grönska och växa! Nu är det snart dags för nästa nätverksträff! Du är välkomna onsdagen den 21 maj mellan klockan 14-16 på miljöförvaltningen, Bergsgatan …

Vad händer nu i kvarteret Bryggeriet?

Dags för en liten uppdatering på vad som händer just nu med detaljplanen Bryggeriet. Samrådsfasen av detaljplanen är avklarad och sista dagen för att lämna samrådssynpunkter var den 31 januari. …

Tankar i omvandlingen…

Bilden nedan visar kajen väster om Cementa-området i Limhamn (den 12 feb 2014) och kan tyckas vara ganska anspråkslös och grå… Men denna bild är värd att memorera eftersom detta …

Prenumerera på RSS-flödet för Alla inlägg